Sommerkampanje veiledning og coaching

SommerkampanjeVeilednig2017 copy

Coaching tar utgangspunkt i at du har “skjulte” talenter, og vil kunne utvikle ditt potensial dersom du får støtte og utfordres til å ta risikoen på å handle. Dersom du tør å gjøre dette og får positive mestringsopplevelser så kan livet ditt ta en helt annen retning.

Du kommer da inn i en kontinuerlig læreprosess hvor du lærer selvcoaching og tar ansvar for eget liv og egen utvikling.

Det blir da slutt på å:

  • Være sliten og mangle motivasjon

  • Være usikker på deg selv

  • Føle at du ikke strekker til eller ikke er bra nok

 

Du kan bestemme deg for å gjøre noe med det, og du kan starte nå!

Coaching kan få deg over i en ny og god flyt der du:

  • Er trygg på deg selv og ser din egen verdi

  • Tar valg som harmonerer med den du er og hva du ønsker fordi du er bevisst dine «skjulte talenter

  • Har en hverdag som gir deg overskudd og glede

 

De siste årene har jeg hjulpet mange til å starte med å tro på seg selv. Både i 1:1 og gruppe coaching.

Som coach og veileder er jeg en støttespiller for deg i alt du møter på veien. Jeg hjelper deg til å finne mestring og starte med å bli trygg på deg selv slik at du kan skape det livet du ønsker.

Ta kontakt på ab @kreativkunst.no eller ring tlf 46 90 75 08 for mer informasjon.