KREATIV IGANGSETTERAnita balanserer

1:1 timer >>                    grupper >>                   organisasjoner >>

Er du i en endringsfase? Ønsker du noe annet inn i livet ditt, men finner ikke veien?

Jeg er en kreativ igangsetter, som ønsker å hjelpe akkurat deg til å finne din vei og hjelpe deg til å stole på og starte med å gjøre…

 

Finn din kreativitet! Maling er min, kanskje jeg kan hjelpe deg å finne din?

Jeg tror at alle i utgangspunktet har gode intensjoner.
Det er mitt isfjell som bestemmer hvordan jeg møter situasjonen.

Hvordan du møter følelser handler om hvordan du ser på deg selv.

Jeg tror at dersom vi forstår følelser blir vi fri. Da jeg begynte å møte alle følelser og forstå dem i meg selv klarte jeg å skille mellom hva som var mine følelser og hva andre projiserte over på meg. Jeg ble mer bevisst på hva jeg ønsket å gjøre og begynte å spørre meg selv hvordan vil jeg ha det?

Etter hvert som du blir klar over hvordan du ønsker å ha det vil du forstå årsaken til hvorfor du reagerer som du gjør. Du vil forstå hva andre projiserer over på deg. Det vil også få deg til å forstå den bakenforliggende årsaken til at personer projiserer følelser over på deg, det er ut fra deres fortid, stress og dårlige selvfølelse. Du kan da akseptere og tilgi den andre i stedet for å ta offerrollen og bli lei deg.

Mitt møte med maling førte til at jeg fortere klarte å hente tilbake energien min og malingen hjalp meg til å bli tryggere på å ta valg og ikke bry meg om hva andre mener om meg. Maling er god terapi.