Tanker og ord kommer til meg…
jeg ønsker å dele dem med deg, kanskje de også taler til deg…

Bli bevisst på hvordan du farger andre ved å snakke om dem. Den fargen gjenspeiler deg.

Jeg har så mange følelser, ved å forstå dem blir jeg satt fri.

I en situasjon finnes det mange sannheter, hvor mange klarer du å se?