ORGANISASJONER

<< kreativ igangsetter                       << 1:1 timer                       << grupper

Om å få løftet energien, så alle trives og får brukt seg selv…anita36kopixx_s2

Hvordan har du det på jobb? Gleder du deg til hver dag og føler at du får påfyll av energi av menneskene rundt deg? Min erfaring er at det er mulig.

Jeg var personalkonsulent i AS Varden og startet et kor hvor vi var en gjeng som samlet oss rett etter arbeidstid og sang en time. Jeg kunne være helt tappet for energi i løpet av dagen, men i løpet av den timen vi sang ble jeg helt sprudlende, glad  og jeg var helt fylt opp av energi. Vi hadde det gøy sammen og vi lo og diskuterte hva og hvordan vi skulle gjøre tingene på en god måte. Samspillet vårt var utrolig bra, vi utfylte hverandre på en fin måte. Kan det være at vi så hverandre og aksepterte hverandre akkurat som vi er slik at vi var fullt ut aksepterte og følte oss vel i hverandres selskap?

Hvordan kan vi bruke denne erfaringen i arbeidslivet? Kan vi legge inn kreativitet som å synge, danse, meditasjon osv inn i vår arbeidstid, slik at vi ikke blir helt tappet for energi i løpet av arbeidsdagen?
For meg er det viktig at det å gå på jobb er en positiv og energifull opplevelse. Dersom jeg blir helt tappet for energi i løpet av dagen, bør jeg stoppe opp og spørre meg selv hvorfor.

Hvordan en bedrift eller organisasjon fungerer er meget komplekst. Hvert individ tar med seg sin personlighet og individuelle forskjeller gir individer varierende forutsetninger for å mestre en arbeidsoppgave og/eller -funksjon. Dette innebærer også teorier om motivasjon i arbeidslivet, stress på arbeidsplassen, læring og trening på arbeidsplassen (kompetanseutvikling) og beslutningsteori.

Forskjellige sider ved organisasjonspsykologien er mye anvendt på arbeidsplassene av ledere, personalkontor/HR-kontor, tillitsvalgte og andre. Forskningen og teoriene innen organisasjonspsykologi danner også grunnlag for konsulentvirksomhet, både når det gjelder hvordan man kan skape vel-fungerende organisasjoner i form av organisasjonskultur og metodikk for ledelse av enkelt-individer.

Hvorfor blir jeg sliten? Ved å ta inn over meg alle andre sine følelser og ikke klare å skille hva som er mitt og ditt tappes jeg for energi og jeg føler meg sliten, dette er en sirkel jeg er kommet inn i og for å komme ut av den må jeg «bryte» ut av mine usynlige fengsler av følelser og akseptere meg selv akkurat slik jeg er, være den jeg er.

Ta kontakt for å bestille kurs, foredrag, eller hvis du lurer på noe >>