Foredrag på Tante Theoline… Onsdag 11 mai kl 19.00

Alone, arrangement, art.

 

Da jeg ble spurt om å holde et foredrag på en av temakveldene til Tante Theoline i Skien takket jeg ja. Takknemlighet… glede…

Jeg har utarbeidet mine egne fargekort og i dette foredraget vil jeg fortelle hvordan du kan bruke farger og kort til å skape din drøm og leve i ditt eventyr… 

Få påfyll av energi og glede – bruk kort og farger som verktøy

Hvordan er ditt liv, er du fornøyd på alle plan?

Er du bevisst dine drømmer og går for dem?

Jeg bruker kort som verktøy og min erfaring er at det kan endre ditt tankemønster fordi du starter med å bli bevisst hvordan du tenker og hvordan du ønsker å ha det!

Du skal få bli kjent med de ni fargene jeg ser i regnbuen og få vite hvordan du kan hente inn de talentene og evnene de ni fargepersonlighetene har slik at du kan møte enhver situasjon på en styrket og god måte.

Bli inspirert til å gjøre de endringene du trenger å gjøre i livet ditt ved å bruke kort og farger som verktøy …

Sted: Tante Theoline, Lundegata 25, Skien

Dato: 11 mai 2016

Kl: 19.00

Pris: Kr 100,-

Forsidebilde2bruk_tilKreativKunstSideLavOppl